Pravidla pokeru - Omaha

Omaha se na první pohled podobá Holdemu, ale po získání základních herních návyků zjistíte, že tyto typy pokeru jsou dosti odlišné. V Omaze má každý hráč totiž 4 vlastní karty a dalších 5 je na stole. To otevírá možnost pro mnohem více kombinací, než nalezneme u Texas Holdemu. Výherní kombinaci musíte složit ze 2 karet na ruce a 3 karet na stole.

Na začátek dostane každý hráč 4 karty - tzv. Hole Cards, které vidí jen on. Ještě před rozdáním karet vloží první dva hráči za rozdávající hráčem do banku Small Blind resp. Big Blind - přesně jako u hry Holdem.

Následuje první kolo sázek, které začne hráč nalevo od BB. Po prvním sázkovém kole jsou i v Omaze na stůl položené 3 karty tak, aby je každý viděl. Tyto karty jsou společné a nazývají se flop.

Po flopu nastává druhé sázkové kolo, po kterém přichází na stůl čtvrtá karta - tzv.turn. Na turnu přichází na řadu třetí sázkové kolo, po kterém přijde na stůl pátá karta - tzv.river. No a na riveru je na řadě poslední, čtvrté sázkové kolo.

Ve hře Omaha vyhrává ten, kdo právě ze 2 karet z ruky a 3 na stole vyskládá nejlepší kombinaci. Samozřejmě pokud dojde k showdownu. Je možné že po navýšení sázky ostatní protihráči složí karty a tak se stává hráč vítězem bez showdownu.

Takže ještě jednou pozor: Pokud budete mít na ruce například J-J-J-J, nemáte poker! Z ruky použijete na vyskládání nejlepší kombinace 2 karty a ze stolu 3.

Omaha je oblíbená mezi hráči, kteří mají rádi u karet co největší množství možných kombinací.

Pravidla Omahy Hi/Lo

Omaha Hi/Lo probíhá co se týká samotné hry identicky jako Omaha. Bank však nevyhrává jen nejlepší kombinace. V případě že někdo vyskládá nejnižší kombinaci, bank se dělí na 2 půlky a nejlepší a nejhorší kombinace vyhrávají po polovině banku.

Nejnižší kombinace má však při Omaze Hi/Lo svá pravidla. Pokud se nepodaří vyskládat nikomu, vše vyhrává na showdownu kombinace nejlepší.

Pravidla sestavení nízké kombinace v Omaze:

Nízká kombinace nesmí obsahovat karty, které jsou vyšší než 8, ani pár a vyšší hodnoty. To ale neznamená, že u nízkých kombinací (listů) nejsou povoleny postupky a barva, ty při sestavení nízké kombinace nepřekážejí. Například 76543 platí jako nejnižší kombinace (zároveň je to ale velmi silný vysoký list, totiž Straight Flush).

Stejně jako při hře Omaha musíte ze dvou vašich karet a tří ze stolu vytvořit finální kombinaci. Pokud tedy máte na ruce například A-K-10-2 a společné karty jsou A-A-7-6-4, je Vaše nejlepší vysoká kombinace A-K + A-A-7 (trojice), a Vaše nejlepší nízká kombinace A-2 +7-6-4. Eso můžete nasadit v obou kombinacích.

V Omaze Hi/Lo je eso nejvyšší a zároveň nejnižší kartou. Proto je klasický list A-2-3-4-5 (Wheel) tak silný. Je to nejlepší nízký list a zároveň postupka a tím pádem i nejlepší vysoký list.

Pokud jsme při Omaze říkali že je náročná na přemýšlení, tak u Omahy Hi/Lo to platí dvojnásob.